Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΚΟΣΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΑΙΑ

Σ
τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) παρουσιάζεται μια καινούργια ευκαιρία έπένδυσης "για έργα που αποδίδουν". Η  βιομάζα έρχεται να καλύψει το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρoν που υπάρχει για εγγυημένες και  μεγάλες αποδόσεις στο χώρο της ενέργειας. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ασχολείται τα τελευταία χρόνια και με την παραγωγή ενέργειας από έλαια  ( χρησιμοποιημένα τηγανέλαια* & χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια* ).

Η
συγκεκριμένη τεχνολογίας στηρίζεται στην καύση ελαίου σε κινητήρα εσωτερικής καύσης (συνήθως είναι τροποποιημένος κινητήρας ντίζελ) για την παραγωγή ενέργειας.

Η εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ χειρίζεται εξ’ολοκλήρου τη διαδικασία εγκατάστασης Σταθμών Βιομάζας, από την αδειοδότηση έως την διασύνδεση και λειτουργία του συστήματος. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει την:

  • Αδειοδότηση έργων βιομάζας (ΔΕΔΔΗΕ, περιβαλλοντικές-οικοδομικές άδειες κτλ)

  • Δανειοδότηση από τράπεζες

  • Υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο και σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα

  • Τεχνική σχεδιάση του έργου και την οικονομοτεχνική ανάλυση της επένδυσης

  • Άρτια κατασκευή

  • Συντήρηση της μονάδας


Με την ολοκλήρωση της κατασκευής, ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί το σταθμό με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων εποπτείας, μέσω κινητού τηλεφώνου ή μέσω του διαδικτύου, να πληροφορείται για την απόδοση του και συγχρόνως να ελέγχει κάθε λειτουργία του.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 24ώρες την ήμερα. Η παραγωγή είναι μεγάλη, εξασφαλισμένη και ανεξάρτητη από καιρικά φαινόμενα.
2.
Απόσβεση επένδυσης σε 3-5 χρόνια.
3. Ε
γγυημένο εισόδημα για 20 χρόνια.


*UCO: Used Cooking Oil
*WVO: Waste Vegetable Oil

Δείτε το φυλλάδιο μας για το
Net Metering

Δείτε το φυλλάδιο μας για τη
Βιομάζα

Δείτε το φυλλάδιο μας για τη
Συντήρηση ΦΒ

Δείτε μερικά από τα 
έργα μας


 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού