Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΕΡΓΑ

Παραδίνουμε ολοκληρωμένα έργα "με το κλειδί στο χέρι", προσφέροντας σε κάθε πελάτη ολοκληρωμένη υποστήριξη που περιλαμβάνει: • Οικονομοτεχνική μελέτη και επιλογή του κατάλληλου φωτοβολταϊκού συστήματος.

 • Σύνταξη και προώθηση φακέλου αδειοδότησης.

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την χρηματοδότηση και ασφάλιση του έργου.

 • Κατασκευή μεταλλικών βάσεων στήριξης.

 • Τοποθέτηση / εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος και ηλεκτρολογική διασύνδεσή του.

 • Τεχνική υποστήριξη, παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και απόδοσης και εξειδικευμένη συντήρηση.

ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Είμαστε η μοναδική εταιρεία συντήρησης Φωτοβολταικών Συστημάτων 
στη Θεσσαλία 
με Εξειδικευμένο & Πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό.

Παραδίνουμε ολοκληρωμένα έργα "με το κλειδί στο χέρι", προσφέροντας σε κάθε πελάτη ολοκληρωμένη υποστήριξη που περιλαμβάνει: • Οικονομοτεχνική μελέτη και επιλογή του κατάλληλου φωτοβολταϊκού συστήματος.

 • Σύνταξη και προώθηση φακέλου αδειοδότησης.

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την χρηματοδότηση και ασφάλιση του έργου.

 • Κατασκευή αποθηκευτικού χώρου συστήματος.

 • Τοποθέτηση / εγκατάσταση του συστήματος βιομάζας και ηλεκτρολογική διασύνδεσή του.

 • Τεχνική υποστήριξη, παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και απόδοσης και εξειδικευμένη συντήρηση.

ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού